Kärleken är

Kärleken är så förunderligt stark,
kuvas av intet i världen.
Rosor slår ut i den hårdaste mark,
som sol över mörka gärden. image6
Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt,
och aldrig jag lämnar det åter.
Min lycka är din,
din lycka är min
och gråten är min när du gråter.
/Nils Ferlin


Footprints in the sand (Mary Stevenson)

One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from his life.

For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand: one belonging to him, and the other to the Lord. When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand.

He noticed that many times along the path of his life there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in his life.

This really bothered him and he questioned the Lord about it. Lord, You said that once I decided to follow you, You'd walk with me all the way.

But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I don't understand why when I needed you most you would leave me.

The Lord replied, My son, My precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I Carried You.

- Footprints, Mary Stevenson

En sökare

273911-5


Jag sökte dig och har funnit mig själv.
Franz Grillpärzer
(Vänskapens källor)

Hundraårsbarnen

I samma stund jag hade sett dig
visste jag var jag ville leva mitt liv

det var på Gudarnas stränder
där alla barn är hundra år

och månen alltid är en båt av guld
som bortför döden varje natt.

Citat ur "Profeten"

Era barn är inte era barn.
De är söner och döttrar av Livets längtan
efter sig själv.

De kommer genom er men inte från er.
Och fastän de lever hos er till hör de er ändå inte.

Ni kan giva dem er kärlek men inte era tankar.
Ty de har sina egna tankar.

Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar.
Ty deras själar dväljs  i morgondagens hus som  ni
inte kan besöka ens i era drömmar.

Ni må sträva att efterlikna dem men sök inte att
göra dem lika er.

Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte
hos den dag som flytt.

RSS 2.0