Att släppa taget

Min mor ville att jag skulle vara hennes vingar
och flyga på ett sätt hon själv aldrig vågade.
Det älskar jag henne för. Jag älskar tanken att
hon ville ge sina egna vingar livet.

Erica Jong (f.1942)

RSS 2.0